SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu turističkog naselja Zagori uz obaveznu rekon
9. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2007
8. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u G
7. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu
6. Prva izmjena Projekcije proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2008. do 2010. godine
5. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2007. godinu
1. Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra
17. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
12. Ispravak Odluke o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja »Centra Klenovice« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i grad
50. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke (pročišćeni tekst)
49. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
10. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu
9. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2008. godinu
8. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2008. godinu
7. Program javnih potreba u provedbi Socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2008. godinu
6. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti za 2008. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2008. godinu
4. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera Zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice
3. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2008. godinu
2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Brod Moravice
1. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2008. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2007. godinu
12. Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2007. godinu
11. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2007. godinu
10. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
8. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2007. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2007. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2007. godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2007. godinu
7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
6. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne zone K-3 Šoići
13. Druge izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2008. godini
12. Prve izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
11. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini
9. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2008. - 2010. godine
8. Prve izmjene Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture Općine Lovran u 2008. godini
7. Prve izmjene Projekcije Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2008. do 2010. godine
6. Izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2007. godinu
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine
6. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Matulja
2. Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 11 Naselja Risika

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr