SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
29. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
28. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
27. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«
26. Izmjene Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
25. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo za 2007. godinu
24. Odluka o dodjeli godišnje nagrade za 2007. godinu
23. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj župan
2. Odluka o prestanku mandata vijećnici Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice
1. Odluka o pristupanju Grada Cresa udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
9. Plan javne nabave Grada Delnica u 2008. godini
8. Odluka o visini iznosa Pomoći za nabavu opreme za novorođenče
7. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o provođenju javne
6. Odluka o visini iznosa naknade za zasnivanje služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica
5. Odluka o nadopuni Odluke o socijalnoj skrbi
4. Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Delnica
3. Odluka o promjeni imena dijela ulice
5. Odluka o načinu, uvjetima i postupku provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva
4. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
3. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije
2. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
17. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
16. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim
17. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje »VRELA« d.o.o. za komunalne djelatnosti
16. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Socijalnog vijeća Grada Raba
15. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
14. Odluka o ustanovljenju i dodjeli Povelje bratimljenja
13. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
12. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
10. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
9. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
7. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Raba
5. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
4. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
3. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
2. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba
1. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
5. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2007. godine
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2007. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2007. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jelenje za 2007. godinu
6. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jelenje
5. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2007. godine
4. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
3. Odluka o autotaksi prijevozu
2. Plan i ostvarenje Proračuna za godinu 2007.
1. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelenje za 2007. godinu
5. Poslovnik Savjeta mladih Općine Kostrena
5. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja - »Ugostiteljsko-turistička građevina motel Jezero (T1/2)«
9. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat
14. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Ravna Gora
13. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2008. godinu
12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za razdoblje od 2004. do 2007. godine
11. Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za razdoblje od 2004. do 2007. godine
10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu
9. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu
1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkih planova uređenja UPU 1 Vrbnik, UPU 2 Risika (Mavri) i UPU 7 Risika - Glavica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr