SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD KRK
4

4.

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/03 i 178/04), članka 2. i 4. Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/00) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i
izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2008., 2009. i 2010. godini, objavljenog u dnevnom tisku »Novi list« d.d. Rijeka od 23. prosinca 2007. godine, komunalni poslovi na tekućem i pojačanom održavanju te izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka povjeravaju se tvrtki GP »Krk« d.d. Krk, S. Radića 31.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru Gradsko poglavarstvo sklopit će ugovor o povjeravanju radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.

Ugovor iz stavka 1. ove točke sklopit će se na vrijeme od tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje i pouka o pravnom lijeku sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: 363-02/08-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-08-13

Krk, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr