SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
145. Ispravak Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Marina u Selcu
144. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred Vile Astra, Općina Lovran
143. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Medveja s ugostiteljskim objektima i pripadaj
142. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici
141. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Delnica i općina Fužine, Ravn
140. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Čabra
139. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Vrbovskog
138. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Raba i Općine Lopar
137. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj,
136. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području gradova Cresa i Malog Lošinja
135. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Crikvenice
134. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Novi Vinodolski i Općine Vino
133. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Opatije i općina Lovran, Matu
132. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području gradova Rijeka, Bakar, Kastav, Kral
38. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra
37. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra
40. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog druge izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrt
39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog prve izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
38. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
37. Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Čabra
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2008. godinu
35. Proračun Grada Čabra za 2008. godinu
34. I. izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2007. godinu
33. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Grada Čabra u 2008. godini
32. Odluka o donošenju Socijalnog programa Grada Čabra za 2008. godinu
31. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2008. godini
30. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2008.
29. Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Čabra
28. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
27. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Rijeci
26. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čabru
25. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2007. godinu
24. Prva izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2007. godinu
23. Odluka o donošenju Strategije za poticanje održanja i razvoja poljoprivrede čabarskog kraja
51. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
50. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2008. godinu
49. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica
48. Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
47. Odluka o imenovanju Komisije za popis birača
46. Projekcija Proračuna Grada Kraljevice za razdoblje 2008. - 2010. godina
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu
44. Proračun Grada Kraljevice za 2008. godinu
56. Projekcija proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2008. - 2010. godine
55. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2009. i 2010. godinu
54. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
53. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
52. Proračun Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
51. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
139. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2008. godini
59. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2008. godinu
32. Proračun Općine Brod Moravice za 2008. godinu
31. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2007. godinu
26. Ispravak 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji 2007.
41. II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu
40. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr