SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
127. Akcijski plan zadovoljavanja socijalnih potreba stanovništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2009. godine
126. Odluka o prestanku Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava
125. Odluka o prestanku Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva
124. Odluka o prestanku Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu
123. Odluka o prestanku Fonda za projekt »FISH.LOG«
122. Odluka o prestanku Fonda za projekt »CONNECT«
121. Odluka o prestanku Fonda za lovozakupnine
120. Odluka o prestanku Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
119. Odluka o kupnji poslovnog prostora za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije
118. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
117. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
116. Dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
115. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji
114. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Priroda«
113. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
112. Odluka o osnivanju javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
111. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu
110. Odluka o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica
109. III. dopuna Plana nabave Grada Delnica za 2007. godinu
42. Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva
41. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 1 Šmrika - centar
40. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice u 2007. godini
39. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 4 zone ostale namjene Kraljevica O1, Medomišljina - Briljeva
38. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 3 zone gospodarske namjene Kraljevica K2, Medomišljina - Briljeva
37. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 Bakarac
36. Odluka o imenovanju
35. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za ravnopravnost spolova
34. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2007. godinu
33. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
32. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2007. godinu
59. Odluka o prodaji vlasničkog udjela u MARINA NOVI d.o.o. Novi Vinodolski
58. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
57. Odluka Ur. broj: 2107/02-01-07-8
56. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
55. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva
52. Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Rabu
51. Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba
50. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu
49. Izmjena Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu
48. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 groblja G5 Supetarska Draga
47. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 groblja G4 Kampor
46. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 2 groblja G2 Mundanije
45. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 groblja G1 Banjol
44. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
43. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
23. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Punat u Skupštinu Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja
22. Odluka o pristupanju Općine Punat Hrvatskoj udruzi gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja
21. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
20. Odluka o imenovanju Eko stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša
19. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša
18. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
30. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
29. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu TD Ponikve
28. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
27. Odluka o osnivanju povjerenstva za popis birača
26. Odluka o razrješenju zamjenika načelnika Općine Vrbnik
25. Odluka o razrješenju načelnika Općine Vrbnik
24. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Vrbnik
23. Odluka o izboru načelnika Općine Vrbnik
22. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik
21. Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2007. godinu
20. Odluka o obračunu Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2007. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr