SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
86. 86.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu
17. 17.Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Bakra
42. 42.Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
41. 41.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2007. godini
40. 40.Odluka o dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice
28. 28.Odluka o mjerilima temeljem kojih se ekonomska cijena smještaja djece u dječjem vrtiću umanjuje za vrijeme bolesti ili drugog
27. 27.Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Kastva
26. 26.Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine
28. 28.Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
27. 27.Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Kraljevice
26. 26.Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Kraljevice
25. 25.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
24. 24.Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
43. 43.Odluka o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma
42. 42.Odluka Ustavnog suda broj U-II-1711/2002
33. 33.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
32. 32.Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji radne zone »Mišnjak« u 2007. godini
31. 31.Odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica«
30. 30.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Raba
29. 29.Izvršenje funkcijske klasifikacije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine
28. 28.Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2007. godinu
36. 36.Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dobrinj
35. 35.Zaključak Ur.broj 2142-04-07-01-1
34. 34.Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete
33. 33.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06 i 51/06)
32. 32.Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Dobrinj
31. 31.Polugodišnji obračun Proračuna Općine Dobrinj za 2007. godinu
25. 25.Rješenje o razrješenju dužnosti zamjenika Općinskog načelnika Općine Lokve
24. 24.Rješenje o imenovanju zamjenika općinskog načelnika Općine Lokve
23. 23.Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
22. 22.Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
21. 21.Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
20. 20.Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
19. 19.Rješenje o razrješenju dužnosti Općinskog načelnika Općine Lokve
18. 18.Rješenje o imenovanju Općinskog načelnika Općine Lokve
17. 17.Rješenje o razrješenju članova Općinskog poglavarstva Općine Lokve
16. 16.Rješenje o imenovanju članova Općinskog poglavarstva Općine Lokve
15. 15.Rješenje o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lokve
14. 14.Rješenje o razrješenju članova Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lokve
13. 13.Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Mandatnog odbora Općinskog vijeća Općine Lokve
12. 12.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Mandatnog odbora Općinskog vijeća Općine Lokve
11. 11.Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve
10. 10.Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve
42. 42.Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Lovran
41. 41.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka
40. 40.III. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2007. godinu
39. 39.Treće izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
16. 16.Plan i izvršenje Proračuna od 1. 1. 2007. do 30. 6. 2007.
34. 34.Odluka o Detaljnom planu uređenja područja osnovne škole
33. 33.Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone Halubjan
32. 32.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
31. 31.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu
30. 30.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
29. 29.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
28. 28.2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
27. 27.2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
26. 26.2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
25. 25.Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2006./07. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
24. 24.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo
23. 23.Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
22. 22.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. god
21. 21.2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
19. 19.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 4/05) - pročišćeni tekst
18. 18.Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 26/06) - pročišćeni tekst

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr