SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
64. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
63. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
62. Odluka o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije
61. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije
60. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu
59. Godišnji obračun Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
58. Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2006. godinu
57. Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2006. godinu
56. Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2006. godinu
55. Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu
54. Godišnji obračun Fonda za lovozakupnine za 2006. godinu
53. Godišnji obračun Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
52. Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
51. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici
50. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra dioničkom društvu »HT - Hrvatske telekomunikacije«
49. Odluka o prestanku koncesije zbog sporazumnog raskida ugovora o koncesiji
15. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu
14. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu
15. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petri
14. Odluka o osnivanju Proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Cresa
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu
27. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić »Radost« Crikvenica
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
50. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski razvoj, prostorno uređenje i promet, zaštitu okoliša te međulokalnu
49. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
48. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova pri Gradskom vijeću Grada Delnica
17. Dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na
12. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Čavlić«
11. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle
10. Odluka o porezima Općine Čavle
34. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2007. godinu
33. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2007. godinu
32. Prva izmjena Socijalnog programa Općine Fužine za 2007. godinu
31. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2007. godinu
30. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu
29. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2007. godinu
28. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata
27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
26. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
25. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvješ
24. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
23. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
22. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
21. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
20. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
19. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
18. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
17. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
16. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
15. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine
14. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2006. godine
12. I. izmjene i dopune Proračuna za 2007. godinu
11. Godišnji obračun za razdoblje 01.01. do 31.12.2006.
10. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine
19. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
15. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
13. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
12. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
11. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
10. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
9. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena
8. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena
10. Ispravak Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva VRUTAK d.o.o. Lopar
14. Odluka o radnom vremenu Općinske uprave Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr