SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
17

17.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02 i 15/06) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata od 27. 4. 2007. godine) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 10. svibnja 2007. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2007. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja:

MALI LOŠINJ

- pod 1.6. briše se djelatnost »Prodaja meda i maslinovog ulja u suvenir pakiranju«

- lokacija: Riva lošinjskih kapetana lokacije

br. 4 i 5,

- pod 1.6. dodaje se: - djelatnost: »Oslikavanje noktiju micro

beauty aparatom«

- lokacija: c) Ul. Priko, u prolazu između

zgr.kbr. 17 i 23, k.č.br. 2833,

- početna cijena 6.500,00 kn.

- pod 1.5. - djelatnost »Autohtoni suveniri«, dodaje se:

- lokacija c) Riva lošinjskih kapetana - Vela riva,

lokacija br. 4;

- štand, početna cijena 21.000,00 kn

- pod 1.7. - djelatnost »Prodaja bižuterije«, dodaje se:

- lokacija d) Riva lošinjskih kapetana-Vela riva,

lokacija br. 5;

- štand, početna cijena 21.000,00 kn

- pod 1.4. - djelatnost »Pečenje plodina«, dodaje

se lokacija c) Ul. Priko, u prolazu između

zgr.kbr. 17 i 23, k.č.br. 2833,

- početna cijena 6.500,00 kn.

VELI LOŠINJ

- pod 2.4. - djelatnost »Novine i duhan«, dodaje se:

- lokacija c) Parkiralište, pored postojeće kućice;

- kiosk (3 godine), početna cijena 20.000,00 kn

- pod 2.12. - djelatnost »Bungee extreme trampolin«,

- lokacija: k.č.br. 2891 k.o. Veli Lošinj, pored

dječjeg igrališta iza zvonika,

- početna cijena 2.500,00 kn.

NEREZINE

- pod 3.10. - djelatnost: »Prodaja voća i povrća«,

- lokacija: Ul. V. Spinčića lokacija br. 1 prema

situaciji

- štand, početna cijena 15.000,00 kn

- pod 3.11. - djelatnost: »Autohtoni suveniri«,

- lokacija: Ul. V. Spinčića lokacija br. 2 prema

situaciji

- štand, početna cijena 15.000,00 kn

- pod 3.12. - djelatnost: »Prodaja bižuterije«,

- lokacija: Ul. V. Spinčića lokacija br. 3 prema

situaciji

- štand, početna cijena 15.000,00 kn

II.

Ova Dopuna plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu postaje sastavni dio Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 28. ožujka 2007. godine.

Klasa: 944-05/07-01/38

Ur. broj: 2213/01-01-07-6

Mali Lošinj, 10. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr