SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk
30. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Krku
29. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
28. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2003. godinu za slivno područje Kvarnersko primorje i otoci
27. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2003. godinu za slivno područje Gorski kotar
26. Odluka o razrješenju i izboru člana Školskog odbora Gimnazije Eugen Kumičić u Opatiji
25. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
24. Odluka o razrješenju ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
23. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2003. godinu Župani
22. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2003. godinu
21. Odluka o osnivanju Povjerenstva za otoke Primorsko-goranske županije
6. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica
31. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova »Održavanje nerazvrstanih cesta« temeljem Ugovora
30. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela centra Delnica
29. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Hlojkica« iz Delnica
28. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice
27. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Radija »Gorski kotar« Delnice za 2002. godinu
26. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Delnice za 2002. godinu
25. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Narodne knjižnice i čitaonice Delnice za 2002. godinu
24. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća »Runolista« d.o.o. Delnice za 2002. godinu
23. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Delnica za 2002. godinu
20. Odluka o osnivanju Komisije za popise birača
19. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva
18. Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu s Općinom Gradisca d'Isonzo
21. Pravilnik o kriterijima za naknadu sredstava uloženih u uređenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kraljevice
20. Odluka o načinu, uvjetima i postupku provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kraljev
19. Odluka o cijenama naknada na grobljima na području Grada Kraljevice
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Krk
13. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
12. Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
11. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova
10. Odluka o detaljnom planu uređenja areala »Cro Futura« - k.č. 2116/1 k.o. Krk-grad
9. Odluka o Detaljnom planu uređenja areala »Mrakovčić« k.č. 3564 i 3558/3 k.o. Krk-grad
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2002. godinu
11. Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog
17. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. godini
16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
15. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
14. Odluka o doregistraciji Trgovačkog društva »Dundovo« društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Rab
13. Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Raba - prijedlog
12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba
30. Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
29. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova i izgubljene zarade
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja »Gornji Zamet«
26. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
25. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Rijeku
24. Statutarna odluka o broju članova predstavnika nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Grada Rijeke
23. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
4. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju mjesnih mreža vodovoda
3. Pravilnik o uvjetima za prodaju robe izvan trgovina
10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis birača
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prigodnoj prodaji
8. Odluka o komunalnom redu
7. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 01.01. - 31.03.2003.
6. Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Klana za 2003. godinu
14. Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana o provedbi mjera zaštite od požara tijekom ljetne sezone 2003. godine
13. Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu plana intervencija u zaštiti okoliša
12. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje
10. Odluka o davanju ovlasti Financijskoj agenciji, Podružnica Rijeka za obračun i uplatu naknade Poreznoj upravi
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve za 2002. godinu
6. Ispravak Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu
5. Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu
4. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
3. Odluka o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2003.-2005. godinu
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2002. godinu
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu
10. Odluka o delegiranju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ravna Gora
9. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Ravna Gora
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2002. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr