SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
171. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo
170. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
169. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
168. Pravila o dopuni Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama
167. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti
166. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
165. Izmjena Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji
164. Odluka o proglašenju „Japlenškog vrha“ zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
163. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj
162. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
161. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u 2020. godini
160. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Thalasotherapiju Crikvenica u 2020. godini
159. Odluka davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
158. Odluka o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu
157. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko- goranske županije za 2019. godinu
156. II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
45. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Cresa
44. Odluka o dopuni Odluke o gradskim stipendijama
43. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja cresko-lošinjskog područja
42. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka Cres“
58. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
57. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
56. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
55. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj
54. Odluka o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja Trgovačkog društva Loger d.o.o.
53. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja
51. Odluka o davanju suglasnosti na dodjelu gradskih stanova u najam
67. Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rab za 2020. godinu
45. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji
44. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022. godine
43. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
42. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
41. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2020. godini
40. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Općine Matulji
37. II. Izmjene Proračuna za 2020. godinu
28. Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
27. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu s Projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu
64. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini
1. Statut Turističke zajednice Grada Raba

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr