SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
115. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
114. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Thalassotherapie Crikvenica
28. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vecla d.o.o. Krk za nabavu dugotrajne imovine
70. IV. Dopuna Potvrde
69. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
17. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2020. godinu
16. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
15. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
14. Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za izradu sustava strateškog planiranja Općine Lopar 2020.-2030.14. Odluka o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja i poreza za korištenje javnih površina za trajanje epidemije COVID-19
13. Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za izradu sustava strateškog planiranja Općine Lopar 2020.-2030.
12. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
11. Odluka o usvajanju komunikacijske Strategije i komunikacijskog akcijskog Plana o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020.-2030. godine
10. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020.-2030. godine
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
40. Odluka o komunalnom redu
39. Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
38. Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
37. Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata
36. Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
35. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
34. Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora
33. Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović
32. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
31. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje ipročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
55. Rješenje o imenovanju članstva Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
54. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
53. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
52. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr