SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

12.

Temeljem članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18 i 110/18) i Članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 26. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture
javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se status komunalne infrastrukture - javne površine, trga - javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Lopar, na nekretnini označenoj kao k.č. 10354 k.o. Lopar pod nazivom dvoranski trg, a koja se formira od k.č. 425/3, 426/3, 427/3, 428/1 i 429/1 k.o. Lopar po geodetskom elaboratu broj 2020-111 izrađenom po GEO-RAD d.o.o. Rijeka.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura iz Članka 1. ove Odluke, u naravi trg, biti će evidentirana u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama sukladnom geodetskom elaboratu iz Članka 1. ove Odluke.

Primjenom odredbe Članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem geodetskog elaborata broj 2020- 111 od strane GEO-RAD d.o.o. Rijeka, Titov trg 2, evidentirati će se komunalna infrastruktura iz Članka 1. ove Odluke i provesti upis javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Lopar, OIB 55776600209, Lopar 289A, Lopar, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Rabu i katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Crikvenica, Odjel za katastar nekretnina Rab.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-02

Lopar, 17. lipnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr