SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
6. Odluka o javnim priznanjima Grada Bakra
5. Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra
4. Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Grada Bakra
3. ODluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti za prijevoz putnika u javnom prometu
2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama
13. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanj
11. Odluka o određivanju imena novoj ulici u Naselju Cres
10. Odluka o izmjenama Odluke o grobljima
9. Odluka o izmjenama Odluke o uporabi i zaštiti grba i zastave Grada Cresa
8. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa
7. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja određenih životinja
6. Odluka o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Cresa
5. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima prikučivanja na komunalnu infrastrukturu
4. Odluka o izmjenama Odluke o nekretninama
3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezima grada Cresa
9. Odluka o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čabra
8. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
18. Odluka o javnom ukidanju statusa javnog dobra
17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
16. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana Brod na Kupi
15. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove - Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
14. Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
13. Odluka o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata
12. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
11. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica
10. Izvješče za 2002. godinu o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od četiri godine
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2002. godini
8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u Gradu Delnicama u 2003. godini
7. Program javnih potreba u športu u Gradu Delnicama
6. Program javnih potreba u području tehničke kulture u Gradu Delnicama za 2003. godinu
5. Program javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama za 2003. godinu
4. Odluka o javnim priznanjima Grada Delnica
4. Odluka o lokaciji kioska
3. Odluka o imenovanju ravnateljice »Narodne knjižnice i čitaonice« Kraljevica
2. Odluka o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata i načinu naplate na javnom parkiralištu
3. Odluka o dopuni Sporazuma o osnivanju ustanove
2. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj
1. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
12. Odluka o davanju ovlasti Riječkoj banci d.d. za obračun i uplatu naknade Poreznoj upravi
11. Odluka o izmjenama Odluke o davanju jamstva
10. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke z
9. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu
8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Rijeke za 2003. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja - korisnika usluga
6. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.- 2003. godine
5. ODluka o Detaljnom planu uređenja pomorskog putničkog terminala
2. Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture
1. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja na klupama i prodaja putem pokretnih prodavača
3. Riješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
2. Riješenje o izboru Mandatnog povjerenstva
1. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima
1. Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2002. godinu
4. Odluka o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan prodavaonica
3. IZVRŠENJE PRORAČUNA Općine Mošćenička Draga za 2002. godinu
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2002. godinu
2. Godišnji obračun proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr