SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-4
30. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-5
29. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanja robe i pružanja usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
28. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini
27. Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
26. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj
25. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić »Cvrčak«, Mali Lošinj
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
23. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
22. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
21. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja
20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
19. Izvješće o realizaciji gradnje građevina za gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
18. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
17. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
16. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
15. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
22. Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu
23. Zaključak o dodjeli sponzorstva »Domu za starije osobe« Volosko
22. Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatije
21. Odluka o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
19. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini
18. Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija za 2019. godinu
17. Odluka o imenovanju Stubišta Ljube Kuntarića u Opatiji
16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za 2018. godinu
11. Plan prijma u službu u 2019. godini
8. Ispravak Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za pružatelje usluga u domaćinstvu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu
10. Prve Izmjene Plana prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu
9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2018. godinu
23. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
22. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Punat
21. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
20. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu
19. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
18. Izvještaj o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
17. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2018. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
14. Odluka o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke
13. Odluka o najmu stanova
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018. godini
18. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci«
17. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
16. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje putem financijskog leasinga TD VERBENA d.o.o. kod PBZ-LEASING d.o.o.
15. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih usluga
12. Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova
11. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta odnosno troškova za izradu UPU turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4)
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr