SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora«
14. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-2
13. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-4
11. Urbanistički plan uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Općine Baška
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
15. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog unutarnjeg odjela Općine Matulji
14. Zaključak Urbroj: 2156/04-01-3-1-42-19-0005
13. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
8. Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu
6. Odluka Urbroj: 2107-03/19-03-1-3-1567

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr