SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 3/19.), načelnik Vinodolske općine dana 5. ožujka 2019. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

1.Predlaže se imenovanje Dena Strizića iz Bribira, Kičeri 32A (OIB-96309588297), za predstavnika Vinodolske općine u Nadzornom odboru Poduzetničkog centra »Vinodol« d.o.o., K. Tomislava 6, Novi Vinodolski.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 022-05/19-01/1

URBROJ: 2107-03/19-03-1-3-1567

Bribir, 5. ožujka 2019.

Vinodolska općina
Načelnik
mr.sc. Marijan Karlić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr