SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka
5. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2019. godinu
4. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio č.zem. 7868/1 k.o. Cres
2. Odluka o Izmjeni Odluke o proglašenju Dana iseljenika
1. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Cresa
3. Odluka o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
1. Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
5. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba I postelja putnicima I turistima I organiziranja kampova
4. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu
8. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija
7. Odluka o dodjeli sponzorstva »ELSA RIJEKA«
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VII. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opatija
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
2. Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije
7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
6. Odluka o komunalnom doprinosu
5. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Raba
6. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2019. godinu
5. Odluka o komunalnom dopirnosu
4. Odluka o komunalnoj naknadi
3. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za pružatelje usluga u domaćinstvu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2019. godini
10. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine
9. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini
8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
7. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2019. godini
6. Plan raspodjele spomeničke rente
5. Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Općine Lopar
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2019. godinu
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar
2. Plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu
1. Odluka o komunalnom doprinosu
6. Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
5. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
2. Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica
8. Odluka o komunalnoj naknadi
7. Odluka o komunalnom doprinosu
6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj
5. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti
4. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2019. godinu
2. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjereama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu
10. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjereama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu
9. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
8. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2019. godini
7. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
6. Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Punat
5. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine
4. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
2. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
4. Odluka o izradi I. Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik (UPU 4) dopunama
3. Statutarna odluka o Izmjenama i Statuta Općine Vinoidolska općina
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine za 2019. godinu
1. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Vinodolske općine
8. Odluka o kupnji nekretnine
7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasnitšvu Općine Vrbnik
6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasnitšvu Općine Vrbnik
5. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-19-2
4. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-19-2
3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbnik
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Vrbnik
1. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr