SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 8. i 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (èNarodne novineè 33/01., 60/ 01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/ 13., 137/15. i 123/17.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst i 7/18.), članak 74. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel u područjima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. riječ »članak«, zamjenjuje se riječju »stavak«.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2107-03/19-01-1-157

Bribir, 29. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr