SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
128. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu
70. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
69. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
68. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
67. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
66. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
65. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
64. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
63. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
62. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2 (T35)
61. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika u Novom Vinodolskom
111. Aneks broj V kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
110. Aneks broj IV kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija
123. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)
41. Odluka o priključenju komunalne vodne građevine na području Općine Mrkopalj
40. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Mrkopalj
64. Odluka o davanju na povremeno i privremeno korištenje poslovnog prostora
63. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova na području Vinodolske općine
62. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj u 2019. godini
61. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2019. godinu
60. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2019. godinu
59. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2019. godinu
58. Program javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2019. godinu
57. Godišnji Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2019. godinu
56. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Vinodolske općine
55. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2018. godinu
54. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Vinodolske općine
53. Plan prijma u službu za 2019. godinu
2. Zaključak Urbroj: 2107-03/19-01-1
1. Odluka o Izmjenama i dopunama općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr