SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

61.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj127/17) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13, 30/ 13-pročišćeni tekst i 7/18), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godini, donijelo je

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2019. G.

Članak 1.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 450.942,76 kn

Članak 2.

PROGRAM

SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U

VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2019. GODINU

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Vinodolske općine viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2019. godinu osigurana su sredstva u proračunu u iznosu od 450.942,76 kn i raspoređena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstveni upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Općinsko vijeće Vinodolske općine posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/11

URBROJ:2107-03/18-01-12-149

Bribir, 20. prosinca 2018.

Općinsko vijeće Vinodolske općine:
Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing. v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr