SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

63.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« RH broj 54/88.), članka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (èNarodne novineè br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i
trgova na području Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o imenima ulica i trgova na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 55/10.), u tablici u prilogu pod nazivom »Popis ulica po naseljima« u stupcu 10., Ime Ulice/Trga, umjesto »Planjave«, ima stajati »Planjava«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/11

URBROJ: 2107-03/18-01-12-151

Bribir, 20. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr