SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11. i 4/18.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine dana 28. prosinca 2018. godine, donosi sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (u nastavku teksta: Upravni odjel) za 2019. godinu.

Članak 2.

Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/16., 26/17., 13/18. i 24/18.), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/19-01/1

URBROJ: 2107-03/19-03-1-12-1547

Bribir, 28. prosinca 2018.

Vinodolska općina
Načelnik
mr.sc. Marijan Karlić

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr