SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
237. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna de Dominisa, Rab
236. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hreljin, Hreljin
235. Ispravak Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
234. Odluka o izboru člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
233. Odluka o razrješenju članice Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
232. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška
231. Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije
230. Odluka o produljenju Ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«
229. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
228. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
227. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
67. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan « Krk
66. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta »Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
65. Odluka o utvrđenju osnivanja i dopune djelatnosti u novom prostoru Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
64. Odluka o komunalnoj naknadi
63. Odluka o komunalnom doprinosu
62. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
61. Program raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
59. Proračun Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
58. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu
57. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
56. Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu
55. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
54. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
53. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
109. Odluka o dodjeli sponzorstva Društvu sportova na moru Volosko
108. Odluka o dodjeli sponzorstva Lions Klubu Opatija
107. Zaključak o dodjeli sponzorstva Lions Klubu Opatija
106. Zaključak o dodjeli sponzorstva KBC rijeka, Klinika za dječju kirurgiju
105. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za predstavke i pritužbe
104. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnika Branku Periši
103. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnika Filipa Vlaha
102. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnika Vladimira Brnečića
101. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnicu Zoricu Sergo
100. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnicu doc. dr. sc. Andreju Rudančić
99. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnicu Aleksandru Tramontana
98. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
97. Odluka o komunalom doprinosu
96. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
95. Odluka o komunalnoj naknadi
94. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu
93. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2019.-2021. godine
92. Proračun Grada Opatije za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. - 2022. godine
91. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2019. godinu
90. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
89. Program utroška boravišne pristojbe za 2019.godinu
88. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
87. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
86. Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2019.godinu
77. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini
76. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
75. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2019. godini
74. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2019. godini
73. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2019. godinu
72. Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom za 2019. godinu
71. Godišnji Program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
70. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2019. godini
69. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2019. godini
68. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2019. godinu
67. Godišnji Program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2019. godini
66. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2019. godinu
65. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2019. godini
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
63. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
62. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2019. godini
61. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2019. godini
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu
59. Proračun za 2019. i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021.
45. Ispravak III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
44. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
43. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu
41. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
40. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
39. Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica
51. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11)
50. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
48. Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.-2021. godine
47. Proračun Općine Matulji za 2019. i Projekcije za 2020 i 2021.
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu
51. Plan razdojnih programa za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
50. Proračun Vinodolske općine za 2019. godinu s Projekcijom za 2020.-2021. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr