SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proracunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja/financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranje) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021. godine (prilog 1) je sastavni dio proračuna.

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 7.

Ovaj Proračun Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:400-06/18-01/07

URBROJ:2142/01-01-18-5

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr