SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

55.

Na temelju članka 67. i 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Izmjena Programa) mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17).

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i priprema dokumentacije za građenje financirat će se iz sljedećih sredstava:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Tablica iz članka 3. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Izmjena Programa donosi se istodobno s donošenjem izmjene proračuna jedinice lokalne samouprave.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Krka o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.«

Članak 5.

Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/17-01/15

URBROJ:2142/01-01-18-19

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr