SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
58. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji
57. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova
56. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Bristol, Općina Lovran
55. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Excelsior, Općina Lovran
54. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Belvedere, Grad Opatija
53. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Ambasador, Grad Opatija
52. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Kvarner, Grad Opatija
51. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje plaže hotela Miramar, Grad Opatija
50. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra
49. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
3. Odluka Ur. broj 2170-02-01-06-1
16. Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata
19. Pravilnik o dodatnim standardima pristupa službenim informacijama Gradske uprave Grada Opatije
36. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
10. Zaključak o davanju suglasnosti Nakladničko trgovačkom društvu »Mato Lovrak« d.o.o. Zagreb za uporabu grba Općine Kostrena
9. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu
8. Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena
7. Povelja o prijateljstvu i suradnji
6. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću
5. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Komisije za poslovni prostor i stambene odnose Općinskog vijeća Općine
24. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu
23. Odluka o naknadi načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog poglavarstva i predsjednika Općinskog vijeća
17. Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju granice Općine Ravna Gora i Općine Skrad
16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz
15. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu
14. Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
18. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vinodolske
17. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Bribir, Grižane - Belgrad, Tribalj i Drivenik
16. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2006. godinu
15. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja
14. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolske
13. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
12. Statut Općine Vinodolske (pročišćeni tekst)
11. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske
10. Odluka o usvajanju prijedloga za izmjenu i dopunu i pristupanje raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr