SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
5. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva
4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2006. godinu
3. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2006. godini
2. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2006. godini
1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2005. godinu
1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
5. Odluka Ur. broj 2213/01-01-06-3
4. Odluka o imenovanju Komisije za poslovni prostor
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2006. godini
8. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2006. godinu
7. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006. godini
6. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini
5. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
4. Godišnji program objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
3. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća MO Baška, Batomalj, Draga
2. Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
1. Statut Općine Baška
4. Odluka o autotaksi prijevozu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djeletanosti iz čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
1. Statut Općine Dobrinj
1. Statut Općine Klana
22. Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lokve
21. Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lokve
20. Rješenje o mirovanju mandata članovima Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članova Općinskog vijeća
19. Rješenje o imenovanju članova Općinskog poglavarstva Općine Lokve
18. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Općine Lokve
17. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lokve
16. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
15. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
14. Rješenje o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
13. Rješenje o imenovanju zamjenika Općinskog načelnika Općine Lokve
12. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
11. Rješenje o imenovanju predsjednika Mandatnog odbora
10. Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog odbora Općinskog vijeća Općine Lokve
9. Rješenje o imenovanju člana Mandatnog odbora Općine Lokve
8. Rješenje o razrješenju člana Mandatnog odbora Općinskog vijeća Općine Lokve
7. Rješenje o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
6. Rješenje o imenovanju Općinskog načelnika Općine Lokve
5. Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
4. Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
3. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
2. Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2006. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad
1. Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr