SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Cresa
20. Rješenje o izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
19. Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Cresa
18. .Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika
17. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
31. Ispravak Rješenja o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
30. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Crikvenice
29. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Crikvenice
28. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
27. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
26. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
25. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva
24. Statutarna odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti članova Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
23. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
22. Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
21. Rješenje o izboru Komisije za dodjelu priznanja
20. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise
37. Odluka o raspodjeli rezultata
36. Odluka o reguliranju prometa u staroj jezgri Grada Kastva
35. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
32. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
31. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, uređenje naselja i stanovanje, poslovne prostore, te zaštitu potrošača
30. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, te zaštitu i uređenje prirodnog okoliša
29. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i osobe treće životne dobi
28. Odluka o izboru članova Odbora za brigu o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju
27. Odluka o izboru članova Odbora za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju
26. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu i tehničku kulturu
25. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tjelesnu kulturu
24. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
23. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
22. Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva
21. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
20. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
25. Rješenje o imenovanju Mandatne komisije
24. Rješenje o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik
23. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
22. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
21. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
20. Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Novi Vinodolski
17. Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Raba
16. Odluka o osnivanju i izboru članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
15. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
14. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
13. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
12. Odluka o izboru gradonačenika Grada Raba
11. Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
74. Statut Vijeća Talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
73. Statut Vijeća Slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
72. Statut Vijeća Crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
27. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Vrbovskog
7. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2005. godinu
9. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
8. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
7. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
12. Rješenje o izboru člana Poglavarstva Općine jelenje
11. Rješenje o izboru člana Poglavarstva Općine Jelenje
10. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje
9. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje
8. Rješenje o izboru načelnika Općine Jelenje
7. Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone »Jelenski vrh«, Jelenje
17. Zaključak broj 2170-06-05-01-01
16. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
15. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
14. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
13. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
12. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
25. Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma
24. Rješenje o razrješenju i imenivanju predsjednika i člana Komisije za izbor i imenovanja
23. Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Lovran
22. Rješenje o izboru zamjenika načelnika Općine Lovran
21. Rješenje o izboru načelnika Općine Lovran
16. Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Matulji
15. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
14. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
13. Odluka o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji
12. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Matulji
11. Odluka o visini naknade stručnom suradniku za komunalne poslove
10. Odluku o visini naknada predsjednika i zaduženih članova Općinskog vijeća
9. Odluka o visini naknade članova Općinskog vijeća
8. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za popis birača Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća
6. Rješenje Ur. broj 2156/03-05-1
20. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
19. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
18. Odluka o izboru dva člana Općinskog poglavarstva Općine Omišalj
17. Odluka o izboru dva zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
16. Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Omišalj
15. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
14. Odluka o izboru Mandatne komisije
25. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. g.
24. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu
23. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu
22. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
21. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad
20. Odluka o Prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu
11. Rješenje o izboru i imenovanju zamjenika načelnika
10. Rješenje o izboru i imenovanju načelnika Općine Vinodolske
9. Rješenje o izborui i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
8. Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
7. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
6. Rješenje o mirovanju Mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika
5. Odluka o verifikaciji vijećničkih mandata
4. Rješenje o izboru Mandatne komisije
22. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
21. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
20. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
6. Odluka Ur. broj 2142-07-03-05

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr