SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA VINODOLSKA
16

4.

Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 44/05), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) članka 26., 29. i 33. točka 1. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), te članka 3. i 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 2005. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

I.

U mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Vinodolske biraju se:

1. JOSIP KALAFATIĆ za predsjednika

2. NEVEN ANTONIĆ za člana,

3. MIHOVIL MAVRIĆ za člana.

II.

Zadaća Mandatne komisije iz točke I. ovog Rješenja je da na istoj sjednici podnese izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Vinodolske.

U izvješću dati odgovore na neka bitna pitanja vijećničkih mandata:

1. izvijestiti Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju,

2. izvijestiti Vijeće o mirovanju mandata osoba koje su se kandidirale a koje obnašaju neku od nespojivih dužnosti, kao i osoba koje za vrijeme trajanja mandata prihvate obnašanje nespojive dužnosti.

3. Izvijestiti vijeće o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničke funkcije.

III.

Mandatna komisija predlaže Vijeću donošenje Odluke o prestanku mandata, o mirovanju mandata, o prestanku mirovanja mandata vijećnika, kada se za to ispune zakonom predviđeni uvjeti, te izvješćuje vijeće o ispunjenju dužnosti zamjenika vijećnika.

IV.

Mandat članova Komisije traje četiri (4) godine, za mandatno razdoblje 2005. - 2009. godine.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah a isto će biti objavljeno u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/05-01-06

Ur. broj: 2107-03/05-00-1

Bribir, 15. lipnja 2005.

Predsjedavatelj

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Predstavnik ovlaštenika

Jasna Turak, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr