SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA VINODOLSKA
16

11.

Na temelju članka 41. i članka 43. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. st. 1 alineja 3., članka 39. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/ 01, 3/02 i 9/02) , te članka 21. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/ 01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 1. redovitoj sjednici održanoj nakon konstituirajuće sjednice dana 15. lipnja 2005., na prijedlog načelnika, donijeto je

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju zamjenika načelnika

I.

Za dva zamjenika načelnika Općine Vinodolske, u mandatnom razdoblju 2005. - 2009. godine, biraju se i imenuju:

1. JOSIP KALAFATIĆ

2. BRANKO JERČINOVIĆ

II.

Mandat imenovanih zamjenika načelnika traje 4 (četiri) godine.

III.

Zamjenici načelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao i načelnik općine.

IV.

Jedan od imenovanih zamjenika koje odredi načelnik, u skladu sa Statutom općine, zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku načelnika ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

V.

Imenovani zamjenici načelnika općine po svom položaju, sukladno Statutu i Zakonu ujedno su i članovi Općinskog poglavarstva koje bira Vijeće a na prijedlog predsjednika Poglavarstva i jedne trećine vijećnika.

Dužnost zamjenika načelnika, odnosno zamjenika predsjednika Poglavarstva je volonterska.

VI.

Zamjenik načelnika je ujedno zamjenik Predsjednika poglavarstva i za svoj rad odgovoran je Općinskom vijeću koje ga je biralo i imenovalo i Poglavarstvu čiji je član, za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

VII.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01-06

Ur. broj: 2107-03/05-01-1-8

Bribir, 15. lipnja 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr