SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
87. Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
86. Odluka o razrješenju članice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
85. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
84. Izmjene i dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
83. Odluka o prihvaćanju Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj
82. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab
81. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona II., Grad Opatija
80. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona I., Grad Opatija
79. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu, Grad Cres
78. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, Grad Cres
77. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
76. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
75. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
74. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club Hotela Ika, Grad Opatija
73. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
72. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
71. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
70. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
69. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
26. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za organizaciju Lubeničkih glazbenih večeri
25. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Cresa
20. Odluka o visini naknade za parkiranje
61. Odluka o ustojavanju Motriteljsko-dojavne službe
22. Odluka o visini naknade za korištenje javne površine te načinu i rokovima plaćanja iste
21. Odluka o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa na javnim površinama te načinu plaćanja zakupnine i zaključenju ugovora o zakupu
28. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Čavle za razdoblje 2018.-2023. godine
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
9. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
8. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Mrkopalj
35. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Punat za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr