SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
19. Odluka o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Klovića, Tribalj
17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir
15. Odluka o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
14. Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
13. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
12. Odluka o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
9. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
8. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija
7. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
6. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
5. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
4. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
8. Odluka o kupnji nekretnina
7. Plan prijma u službu u upravne odjele Grada Kastva za 2016. godinu
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu
10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Hrvatskog muzeja turizma
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
8. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016. godinu
7. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
6. Odluka o imenovanju ravnateljice Festivala Opatija
6. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak
5. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol)
4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga, Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga, Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga, Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga, Urbanisti
3. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol
4. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2016. godinu
3. Program javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2016. godinu
2. Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2016. godinu
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6. Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5. Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/ prodaju zemljišta u predjelu Rova
4. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
15. Odluka o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
14. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije društvenog centra u Omišlju
13. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta gradnje groblja - proširenje
12. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac
11. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj
10. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
9. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
7. Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
6. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
5. Odluka o financiranju javnih potreba Općine Omišalj u 2016. godini
1. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene v

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr