SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
169. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
168. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Volosko« Opatija
39. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
59. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU 8b
58. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 6192
57. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 7520
56. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
55. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu
54. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu
53. IV. izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
89. Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade
88. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2016. godini
87. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje obale Poljane
86. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - podmorskog ispusta u more
85. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja
84. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
83. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
82. Odluka o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
81. Odluka o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11)
80. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Nerezine (UPU 15)
79. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Punta Križa
117. Odluka o izmjeni odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje na području Grada Raba
116. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
115. Zaključak o donošenju Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
114. Zaključak o zatvaranju poslovnih računa proračunskih korisnika
113. Zaključak o nenaplaćivanju parkiranja na području Grada Raba
112. Odluka o izmjeni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Raba te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
111. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
110. Odluka o donošenju usklađenog teksta Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba
109. Odluka o donošenju usklađenog teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba
108. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
107. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
106. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
105. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2015. godinu
104. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2015. godinu
103. I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2015. godinu
102. I. izmjene i dopune Programa spomeničke rente za 2015. godinu
101. Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
72. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
71. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2016. godinu
70. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Čavle
69. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2016. godinu
68. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2016. godinu
67. Program javnih potreba u športu Općine Čavle za 2016. godinu
66. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2016. godinu
65. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini u Općini Čavle
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu
62. Proračun Općine Čavle za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
40. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica na korištenje političkim strankama
39. Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
43. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora
42. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
41. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
40. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015. i Projekcije 2016-2017.g.
15. Odluka o prestanku mandata vijećnici Općinskog vijeća i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća
14. Odluka o imenovanju ulice na području Općine Mrkopalj
13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr