SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
146. Ispravak odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
145. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk
22. Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
21. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
50. Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije
99. Prve Izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2015.-2017.
98. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2015.-2017.
97. Prve Izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2015. godinu
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015. godine
34. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
31. Odluka o korištenju dijela sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka za financiranje projekta rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška
29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
28. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška
27. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška
26. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška
54. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat
53. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat
45. Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika Vinodolske općine za prvo polugodište 2015. godine
44. Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti - prijevoz pokojnika
43. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Bribir u mjestu Podgori, NA 1-5 3

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr