SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

45.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici Vijeća održanoj 16. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
NAČELNIKA VINODOLSKE OPĆINE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu načelnika za prvo polugodište 2015. godine, za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ.2107-03/15-01-9-181

Bribir, 16. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=951&mjesto=91253&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr