SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
118. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 'Omišalj'
117. Odluka o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
116. Odluka o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci
115. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
114. Odluka o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
113. Odluka o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
112. Odluka o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
111. Odluka o usvajanju završnog izvješća o provedbi i rezultatima programa kreditiranja poduzetnika 'Poduzetnik u PGŽ - 2014.'
13. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra
12. Odluka o izradi Strategije razvoja grada Čabra 2015-2020.
11. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra
10. I. Izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
9. I. izmjena Programa održavanja i Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
8. II. Izmjene i dopuna Proračuna grada Čabra za 2015. godinu
33. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 'Katarina Frankopan' Krk
32. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
31. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka
30. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
29. Odluka o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
27. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
26. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
25. Odluka o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
24. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
23. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
22. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
21. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća
20. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
58. Zaključak o ispravci tehničke greške Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
57. Izmjene i dopune plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine,iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2015. god
56. Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj uporabi
55. Odluka o stjecanju prava vlasništva na dijelu k.č.br. 2016 i 2015 k.o. Mali Lošinj - grad
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
47. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 'Rikard Katalinić Jeretov' Opatija
46. I. izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2015. g.
45. I. izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.
44. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
42. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
41. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. g.
40. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015. - 2017. g.
39. I. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2015. g. (napomena: materijal u 4 dijela)
80. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba
79. Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika gradske uprave Grada Raba
78. Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje
21. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška
30. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Fužine
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
24. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
10. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Mrkopalj
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
26. Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
25. Prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
24. Prve izmjene Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015. - 2017. godine
23. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu
22. Prve izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
21. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
20. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr