SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10, 6/11, 13/13 i 20/14), u članku 4. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne rasvjete«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., koji se mijenja i glasi:

»Komunalno trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk i Trgovačko društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. obavljaju komunalne djelatnosti iz ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Gradonačelnik Grada Krka.«

Članak 2.

U članku 15. u stavku 1. točka 2. briše se.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-02/15-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr