SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
96. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
95. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
94. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
93. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
92. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
91. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
90. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
89. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
88. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab
87. Odluka o usvajanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije
86. Odluka o podjeli Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk
53. Ispravak Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja
52. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Unije (UPU 25)
76. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba
75. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba
74. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
73. Odluka o proglašenju prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba
32. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle
31. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
24. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2015. godini
23. I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2015. godini
22. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2015. godini
21. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2015. godini
20. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2015. godini
19. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
18. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
17. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2015. godini
16. I. Izmjene Proračuna za 2015. godinu i Projekcija za 2016.-2017. godinu
9. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Mrkopalj za 2015. godinu
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2014. godinu
6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu
18. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj
4. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga
3. Izmjena i dopuna Odluke o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike usluga kućanstva
1. Izmjena i dopuna Odluke o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike usluga gospodarstvo
5. Odluka o cijeni vodnih usluga
2. Dopuna Odluke o visini ostalih cijena usluga vezane za vodoopskrbu i odvodnju

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr