SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020.
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat
15. Odluka o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
14. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
37. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Mali Lošinj - Sunčana/ Dražica /UPU 10/
36. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/
11. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2015. godini
9. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
30. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu
29. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2014. godinu
28. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2014. godinu
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić
25. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić »Čavlić«
24. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Čavle za razdoblje 2015.-2020. godine
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle
22. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2015. godinu
21. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu
20. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2015. godinu
19. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2015. godinu
18. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Čavle
17. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr