SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
GRAD KRK

18.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Programa
ukupnog razvoja Grada Krka 2014.- 2020.

I.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020., kojeg je Gradsko vijeće Grada Krka donijelo na sjednici održanoj 28. studenoga 2013. godine. (Odluka o usvajanju PUR-a objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 42/13).

II.

Izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Krka (postupak novelacije ovog najvažnijeg strateškog dokummenta za Grad Krk) predlaže se iz sljedećih razloga:

.Navodi u važećem PUR-u već su djelomično neažurni (ulazni podaci za PUR su stari više od dvije godine);

.Pojavili su se neki novi projekti (npr. dječja igrališta i uređenje javnih površina i društvenih domova) koji nisu nigdje navedeni, a koji bi se mogli financirati iz sredstava EU i

.Pojavili su se novi izvori financiranja (npr. MJERE 7.1, 7.2, 7.4) koje bi trebalo svakako koristiti prilikom realizacije gradskih projekata, a s kojima treba uskladiti neke od već ranije definiranih projekata.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-02/15-01/08

UR. BROJ: 2142/01-01-15-3

Krk, 28. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=935&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr