SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
GRAD KRK

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

I.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka prihvaća projekt i pismo namjere za njegovu provedbu i to:

1.1. Projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima« procijenjene vrijednosti 490.370.277,00 kn (64.522.405,00 EUR).

2.Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta Projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima«.
(Prilog: Pismo namjere o suradnji...)

3.Prihvaća se model sudjelovanja u osiguranju financijskih sredstava kako sljedi:

. sredstva EU fondova u iznosu 71,58%;

.domaća sredstva u iznosu 28,42% od ukupne vrijednosti projekta (državni proračun, Hrvatske vode, JLS).

4.Prihvaća se da udio sredstava JLS iznosi maksimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta odnosno 49.037.028,00 kn.

5.Prihvaća se veličina udjela svake jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju projekta u iznosu 35.199.675,00 kn (49.037.028,00 - 13.837.352,00 kn priznatog dosadašnjeg učešća JLS) i to:

. Grad Krk - 23,21%

. Općina Baška - 13,62%

. Općina Dobrinj - 13,49%

. Općina Malinska-Dubašnica - 20,40%

. Općina Omišalj - 18,48%

. Općina Punat - 10,80%.

6.Prihvaća se prijedlog da se po potrebi financijska sredstva koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave pribave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj (Prilog: indikativna ponuda HBOR od 03.03.2015).

II.

Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta... i indikativna ponuda HBOR-a, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/15-01/04

Ur. broj:2142/01-01-15-3

Krk, 28. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=935&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr