SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
59. Izmjena Pravilnika vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije
58. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Cestama Rijeka d.o.o. - Radnoj jedinici Delnice
57. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Hrvatskim šumama d.o.o. - Upravi šuma Podružnici Delnice
56. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Vatrogasnoj zajednici Primorsko- goranske županije
55. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka
54. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Delnice
53. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Rab
26. Odluka o visini naknade - cjenik
25. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2014. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu
23. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2014. godinu
22. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Cresa
21. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa
20. Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Cresa za razdoblje od 2015. do 2020. godine
19. Odluka o proglašenju Dana iseljenika
18. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju za kapitalne investicije Grada Cresa u 2015. godini
16. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
21. Zaključak o usvajanju Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.
20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun i financije
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
16. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu
16. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Čavlić«
11. Izvještaj održavanja komunalne infrastrukture
10. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
9. Odluka o raspodjeli rezultata
8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu
8. Program javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2015. godinu
7. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2015. godinu
6. Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu
8. Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska - Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Malinska - Dubašnica, Općine Fulianka (Republika Slovačka) i Općine Zarszyn (Republi
7. Odluka o izradi Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.-2020. godine
6. Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
2. Odluka o komunalnom redu
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu
24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. 20801/3
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. 20802/3
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 20859/1
21. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu načelnika Vinodolske općine za 2014. godinu
20. Odluka o davanju suglasnosti suosnivača Vinodolske općine KTD-u Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. za kreditno zaduživanje
19. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
18. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr