SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
198. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
197. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred hotela Barbat, Grad Rab
196. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja
195. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja
194. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za luke lokalnog značaja
193. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja
192. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
191. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja
190. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja
189. ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za luke lokalnog značaja
188. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini
187. Deklaracija o gospodarenju otpadom
186. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije
185. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
184. Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
183. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2015. godinu
182. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (kultura, sport i tehnička kultura)
181. Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
66. Odluka o vrijednosti boda za određivanje iznosa komunalne naknade
65. Odluka o o komunalnoj naknadi Grada Kastva
57. Odluka o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka
56. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
55. Program raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
54. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
53. Odluka o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj
52. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
51. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
49. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - izvođenja radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka
48. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
47. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
46. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2015. godinu
45. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. godine
44. Proračun Grada Krka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
54. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog
68. Odluka o izmjeni Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
67. Odluka o izmjeni Plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2014. godinu
66. Odluka Urbroj: 2142-04-01-14-4
65. I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2014. godini
64. II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2014. godinu
63. II. izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2014. godini
62. I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2014. godini
61. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2014. godini
60. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
59. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2014. godini
58. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
57. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2014. godini
56. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
55. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
54. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2014. godini
53. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2014. godini
52. II. Izmjene Proračuna za 2014. godinu i Projekcija za 2015.-2016. godinu
64. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine
63. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za graditeljstvo i zaštitu okoliša
62. Odluka o visini studentskih stipendija za akademsku godinu 2014./2015.
61. Odluka o visini učeničkih stipendija za školsku godinu 2014./2015.
60. Program javnih potreba Općine Fužine u školstvu za 2015. godinu
59. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2015. godinu
58. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2015. godinu
57. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2015. godinu
56. Socijalni program Općine Fužine za 2015. godinu
55. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
54. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2015. godinu
52. Proračun Općine Fužine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
51. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu
50. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2014. godinu
49. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2014. godinu
48. Druge izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2014. godinu
47. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
46. Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
45. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2014. godinu
59. Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
46. 3. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji
45. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2014. i Projekcije 2015.-2016. godinu
44. Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
33. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu
32. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
31. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
30. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu
28. Proračun Općine Ravna Gora za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
2. Odluka o određivanju službenika za informiranje
1. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
2. Odluka o određivanju službenika za informiranje
1. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
4. Odluka o određivanju službenika za informiranje
3. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr