SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Zaključak o davanju prednosti proizvodnji hrane na ekološkim principima
44. Odluka o visini iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Primorsko-goranskoj županiji u 2004.
43. Odluka o namjeni i korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.12.2003.
16. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2004. godinu
26. Rješenje o imenovanju tajnice Gradskog vijeća Grada Cresa
25. Rješenje o imenovanju interdisciplinarnog stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta na području Grada Cresa
24. Odluka o načinu upravljanja, korištenja i održavanja športskih objekata nogometnog igrališta »Dari« u Cresu
23. Odluka o dopuni Odluke o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu
22. Odluka o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
21. Odluka o izmjeni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Cresa
20. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. za financiranje kapitalnog projekta uređenja Trga Frane Petrića
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu
18. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa
17. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Poglavarstva Grada Cresa
14. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
8. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2004. godinu
7. Godišnji obračun Proračuna Grada Čabra za 2003. godinu
24. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
23. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. za financiranje kapitalnih projekata
28. I. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva u 2004. godini
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga
66. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka
65. Odluka o Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog područja - radna zona Bodulovo
30. Zaključak o prihvaćanju izvješća o reviziji Proračuna Općine Baška za 2003. godinu
29. Odluka o izmjeni Odluke o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi
28. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštita od požara
27. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Baška za 2004. godinu
13. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
12. Odluka o dodjeli nagrade Općine Čavle za izuzetna postignuća
11. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
10. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
9. Odluka o grobljima
8. Odluka o izmjenama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003. - 2005. godine
17. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Fužine
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu priznanja Općine Fužine
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2003. godinu
20. I. izmjene Programa javnih potreba u oblasti gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede za 2004. godinu
19. I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2004. godinu
18. I. izmjene Programa javnih potreba u oblasti obrazovanja za 2004. godinu
17. .I. izmjene Programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu
16. I. izmjene Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2004. godinu
15. I. izmjene Programa javnih potreba u oblasti kulture za 2004. godinu
14. I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.
13. Odluka o raspodjeli rezultata
12. I. izmjena Proračuna Općine Klana za 2004. godinu
20. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo na području Općine Kostrena
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
17. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jam
12. I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu
11. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2003. godinu
17. Odluka o izboru članova Vijeća Mjesnog odbora
16. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
15. Odluka o davanju imena i postavljanju spomen-ploče na zgradu Doma kulture u Viškovu, Vozišće kbr. 3
14. Odluka o izboru izvoditelja radova za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja radova na crpljenju
13. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih prometnica na području Općine Viškovo
12. Ispravak Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr