SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA KLANA
30

13.

Na temelju članka 76a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/ 01, 74/02 i 03/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 2. lipnja 2004 donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Općina Klana je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca ostvarila:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.148.923,23 kune

- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 740.728,08 kuna

- višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 107,81 kuna

Članak 2,

Višak prihoda poslovanja ostvaren poslovanjem u 2003. godini u iznosu od 2.148.923,23 kune koristit će se kako slijedi:

- iznos od 740.728,08 kuna za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u 2003. godini

- iznos od 237.100,00 za pokriće rashoda poslovanja u 2004. godini

- iznos od 1.136.202,96 kuna za ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2004. godini

- iznos od 34.892,19 kuna za izdatke za dane zajmove obrtnicima u 2004. godini

Članak 3.

Višak primitaka od financijske imovine ostvaren poslovanjem u 2003. godini u iznosu od 107,81 kuna koristit će se za izdatke za dane zajmove obrtnicima.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-01/04-01/15

Ur. broj: 2170-06-04-01-01

Klana, 2. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=51217&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr