SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
141. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole »Vladimir Nazor«, Čabar
140. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
139. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
138. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
137. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
136. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«
135. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
134. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
133. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije
132. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
131. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice za osnivanjem Područnog odjela Vrbovsko
130. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk
129. Odluka o davanju suglasnosti Zajednici ponuditelja trgovačkom društvu Alba Maris Adriatic d.o.o. i trgovačkom društvu Zlatna kava d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa
128. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
127. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »Ponikve-voda« d.o.o. za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta, rt Crnika, Grad Krk
126. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »Ponikve-voda« d.o.o. za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta, rt Ćuf, Općina Omišalj
125. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj
124. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran
123. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Kantrida, Grad Rijeka
122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
121. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.
120. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Thalassotherapiji Crikvenica za rekonstrukciju i nadogradnju objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra
36. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica
35. Odluka o ukidanju javnog dobra
34. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone II-8 »KENDAR«
33. Odluka o četvrtim Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
32. Odluka o drugim Izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica
31. Odluka o socijalnoj skrbi
30. Odluka o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica
41. Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Malog Lošinja
40. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Malog Lošinja
20. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Vrbovskog
19. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
18. Ispravak Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vrbovskog
17. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
40. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini
44. Odluka o imenovanju uredništva lista Općine Dobrinj »Fanot«
51. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
50. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
49. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kostrena
48. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Kostrena
13. Odluka Ur.broj: 2112-02/1-14-1
12. Odluka o Izmjeni Odluke o Izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
11. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve u 2013. godini
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2014. godinu
8. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve za 2014. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve u 2014. godini
5. Obavijest o objavi javnog natječaja - OIE
4. Obavijest o objavi javnog natječaja - ENU
48. Odluka o Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica
30. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji
46. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj
45. Odluka o Izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Omišalj
44. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr