SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
86. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
85. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
84. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
83. Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za luke lokalnog značaja (pročišćeni tekst)
82. Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja (pročišćeni tekst)
81. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sigurnosnom stanju i stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije u 2013. godini
80. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2014. godini
79. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Kantrida, Grad Rijeka
78. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville sv. Rok, Općina Lovran
77. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj
76. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
75. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
74. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terase, Zert, Grad Opatija
73. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran
72. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije
71. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
70. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2013. godinu
69. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
35. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
34. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
33. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu
42. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu
41. Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine
40. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
39. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
38. 1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
37. 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine
36. 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu
35. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
34. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
33. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu
32. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
31. Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine u nerazvrstanoj cesti na području Općine Viškovo izgrađene u 2013. godini u vlasništvo Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
30. Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća
29. Odluka o 4. Izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo
28. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Viškovo
27. Odluka o promjeni granice naselja na području Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr