SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o privremenim javnim parkiralištima s naplatom
19. Dopuna Plana prijma u službu u Grad Krk za 2014. godinu
23. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
21. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
20. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Vinodolski
19. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
18. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu
17. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014.
16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)
15. Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
25. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2014. godinu
24. Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2014. godinu
23. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2014. godinu
29. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
28. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Čavle
27. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2014. godinu
26. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2014. godinu
25. Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2014. godinu
24. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2014. godinu
23. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini u Općini Čavle
22. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
21. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
20. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle
19. Odluka o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2014. godinu
17. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2014. godinu
16. Proračun Općine Čavle za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
35. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine KD Kostrena d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr