SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
2. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu
31. Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
30. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Kastva
29. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2014. godinu
28. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2014. godinu
27. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2014. godinu
26. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2014. godinu
25. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
24. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva
23. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu
18. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanje razrješnice likvidatoru.
17. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka
16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul
14. Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020.
21. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
20. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
19. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
18. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/ - smanjeni obuhvat - Marina Nerezine
32. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
31. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba
30. Odluka o drugim djelatnostima od lokalnog značenja
16. Zaključak Urbroj: 2142-03-01/1-14-7
15. Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška
12. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini
24. Odluka o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj
23. Odluka o oslobađanju plaćanja spomeničke rente
22. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine
21. Odluka o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj
20. Odluka Urbroj: 2142-04-01-14-16
19. Odluka o komunalnim djelatnostima
34. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena u 2013. godini
33. Odluka o odbijanju razrješenja i izbora člana Odbora za zaštitu okoliša
32. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu
31. Odluka o parkirališnim površinama
30. Odluka o komunalnom redu
29. Odluka o komunalnim djelatnostima
28. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena
22. Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete
21. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
20. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
19. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
14. Ispravak Ur. broj: 2112/04-14-01-02
25. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr