SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
65. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva »Ceste-Rijeka« d.o.o.
64. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji
63. Odluka o izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze
62. Odluka o razrješenju člana Odbora za pomorstvo, promet i veze
61. Odluka o izboru predsjednika i člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
60. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
59. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji
58. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
57. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
56. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini
55. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2014. godini
54. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara
53. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara
52. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko- goranske županije
51. Odluka o dodjeli nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
9. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Cresa
8. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2013. godinu
7. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu
6. Godišnji izvještaj Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu
22. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2013. godinu
22. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
21. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
21. Zaključak Ur.broj: 2156/01-01-14-1
20. Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
19. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani
18. Odluka o Izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
16. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
15. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
14. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
13. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu
29. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
28. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
27. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
26. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
25. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
24. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
23. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
22. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
21. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
20. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
19. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskog sustava Draga - IV. faza
18. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba
17. Odluka o dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
12. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014. godine
27. Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2014. - 2020. godine
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena
25. Odluka o postupku preoblikovanja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena
24. Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. broj 3461/1 od 615 m2, 3461/2 od 85 m2, 3461/3 od 176 m2 k.o. Kostrena-Lucija
23. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica«
22. Odluka o Izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
21. Pravila o Izmjeni i dopuni Pravila o protokolu Općine Kostrena
20. Odluka o Izmjeni Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta
17. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija
16. Odluka o promjeni granice naselja Mihotići
15. Odluka o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji
14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji
13. Odluka o učlanjenju Općine Matulji u Europsko interesno udruženje pod nazivom »Peoples and Cities of Europe EGIU«
12. Odluka o izradi Izmjene i dopune dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja
11. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji
13. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020.
12. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad
11. Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Skrad
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
9. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
8. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu
2. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Skrad kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
1. Izmjene i dopune Statuta TZO Lovran
1. Izmjene i dopune općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr